Administratie
van schoenendoos tot jaarverslag
 

 

 

 

 

  

 

Boekhouding

Uitbesteding van uw boekhouding

Administratieve dienstverlening

Loonadministratie

Belasting en UWV

Startende ondernemers

 

 

 
terug naar boven

Boekhouding

Het wordt nog wel eens onderschat! Een goede boekhouding is echter van essentieel belang voor uw onderneming. Als uw boekhouding een getrouw beeld geeft van de activiteiten van de onderneming, zullen bijvoorbeeld banken bij eventueel noodzakelijke kredietverstrekking veel eerder bereid zijn u ter wille te zijn. En wat te denken van de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsinstellingen! Als deze instellingen hun aanslagen kunnen baseren op een betrouwbare boekhouding, werkt dat uiteindelijk in ieders voordeel.

Bovendien kunt u op basis van een goede boekhouding veel slagvaardiger te werk gaan. Geen problemen aan uw hoofd inzake de administratie, maar gewoon doen waarin u goed bent!

 

 

terug naar boven

Uitbesteding van uw boekhouding

U kunt bij ons uw volledige boekhouding uitbesteden. Wij administreren extern snel en nauwkeurig uw aangeleverde boekhoudstukken. Aan het einde van het jaar ontvangt u de jaarrekening van uw onderneming. Maar desgewenst kunt u van ons ook tussentijds een kwartaalrapportage of zelfs een maandrapportage geleverd krijgen. Iets wat wij zeker aanbevelen, omdat tussentijdse informatie u veel meer de gelegenheid geeft adequate beslissingen te nemen binnen uw onderneming.

U kunt ook uw boekhouding natuurlijk ook op uw bedrijf zoveel mogelijk zelf (laten) verzorgen. Op vastgestelde tijden kunnen wij op uw bedrijf uw boekhouding verzorgen.

Wij assisteren u ook graag op uw bedrijf indien dat door omstandigheden nodig mocht blijken te zijn. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een tijdelijke ondersteuning indien uw boekhouder afwezig is of door ziekte zijn of haar werkzaamheden niet kan uitvoeren.

Wij kunnen u tevens helpen bij de inrichting van uw boekhouding en bij uw keuze van een eventueel nog te kiezen boekhoudpakket.

 

 

terug naar boven

Administratieve dienstverlening

Bijzonder belangrijk binnen uw onderneming is de bewaking van uw debiteuren. Een goed beheer zal betekenen, dat u tijdig de liquide middelen heeft, om slagvaardig te werken.

Standaard worden bij uw boekhouding de openstaande posten van uw debiteuren, maar ook crediteuren aangeleverd.

Op uw verzoek kunnen wij uw bijstaan bij bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden in uw debiteurenbestand en indien noodzakelijk actie ondernemen om zo snel mogelijk uw openstaande vorderingen weg te werken.

 

 

terug naar boven

Loonadministratie

Indien u personeel in dienst heeft, heeft u de verplichting een salarisadministratie te voeren. Wij kunnen zorgen voor deze administratieve verplichting en zorgdragen voor de salarisspecificaties en de jaaropgaven

 

terug naar boven

Belastingen en UWV

Wij verzorgen uw aangiftes omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting alsmede vennootschapsbelasting voor de Belastingdienst. Ook de noodzakelijke informatie voor uw Bedrijfsvereniging (UWV) wordt door ons verzorgd.

Wij kunnen u desgewenst assisteren en begeleiden bij de communicatie met bovengenoemde instellingen.

 

 

terug naar boven

Startende ondernemers

Vooral startende ondernemers hebben hulp nodig bij hun activiteiten. Wij beseffen dat als geen ander! Het is van zeer groot belang, dat een startende ondernemer direct vanaf de aanvang van de onderneming vooral zijn of haar administratie in orde heeft. Uw boekhouding, facturering en debiteurenbeheer moet vanaf het begin strak en consequent behartigd worden. Door dit te doen, worden heel veel problemen voorkomen. Onze ervaring is, dat vooral de Belastingdienst door startende ondernemers wordt onderschat. Wij kunnen zorgen voor een goede begeleiding om dit te voorkomen en geven vooral deze categorie ondernemers speciale aandacht.

Uw aanmelding bij de Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging en eventueel Pensioenfonds zullen wij verzorgen.

 

 

Bolman Administratie Consultants, Schepenhoek 303, 5403 GC Uden; tel: 0413-266270; fax 0413-256878
e-mail