Rapportage en Budgettering

 

 

 

 

 

 

 


 

Wij dragen zorg voor een overzichtelijke en heldere rapportage omtrent uw financiële informatiestromen en de performance van uw onderneming door middel van:

- Maandrapportage
- Kwartaalrapportage
- Jaarrapportage
- Budgetten
- Cash-flow overzichten
- Consolidatie
- Opstellen en deponering jaarstukken
- BTW aangiften
- Voeren van financiële administratie

 
 

 

Vooral voor wat grotere bedrijven is het opstellen van een budget en de daarbij behorende bewaking van groot belang. Trek voordeel van onze expertise in het opstellen en bewaken van begrotingen. Via een uitgekiende rapportage kunt u per kwartaal of zelfs maandelijks uw actuele cijfers vergelijken met uw budget en zelfs met uw actuele resultaten van het vorige jaar.

 De begroting is in vrijwel alle zichzelf respecterende bedrijven de “rode draad” die door het bedrijf loopt. De directie kan en zal op basis van de begrote en actuele cijfers de onderneming sturen en niets is zo belangrijk om de onderneming tijdig bij te sturen, als de noodzaak hiervoor aanwezig is. Directies van veel bedrijven zijn dan ook bijzonder ingenomen met deze vorm van rapportage.

Om deze rapportage voor u te kunnen realiseren moet uw administratie wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarbij kan rekening gehouden worden met uw specifieke wensen.

Wij kunnen daar voor zorgen. Ruim 20 jaar ervaring staat daar borg voor!

 


– een beknopt maar zeer duidelijk overzicht van de stand van zaken van de onderneming. Het betreft de V&W rekening, de balans en een debiteurenoverzicht met bijbehorende incassoperiode. Deze rapportage kan uitgebreid worden naar keuze, een soort maatwerk dus.
 
Fraaie grafieken geven in een oogopslag een duidelijk beeld van al uw gegevens. Een presentatie die u helpt bij de kosten - baten analyse  
 
Bolman Administratie Consultants, Schepenhoek 303, 5403 GC Uden; tel: 0413-266270; fax 0413-256878 e-mail